ขนาดรูปภาพ Social Media

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2017 ผู้ชม 2,222

ขนาดรูปภาพที่นำมาใช้ใน Social Media เพื่อความเหมาะสมกับสื่อ Social นั้นๆ ที่ผู้ทำงานเว็บไซต์จำเป็นต้องทราบ

ARIT KPRU Social Media

แหล่งที่มา http://www.makeuseof.com/tag/choose-image-size-social-media/

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=108