โครงการสัมมนาเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏประเทศไทย ครั้งที่ 7

เผยแพร่เมื่อ 19-02-2018 ผู้เข้าชม 43

ภาพที่ 1. โครงการสัมมนาเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏประเทศไทย ครั้งที่ 7

ภาพที่ 2. โครงการสัมมนาเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏประเทศไทย ครั้งที่ 7

ภาพที่ 3. โครงการสัมมนาเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏประเทศไทย ครั้งที่ 7

ภาพที่ 4. โครงการสัมมนาเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏประเทศไทย ครั้งที่ 7


กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เผยแพร่เมื่อ 09-02-2018 ผู้เข้าชม 44

ภาพที่ 1. กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ภาพที่ 2. กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ภาพที่ 3. กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ภาพที่ 4. กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


Pulinet 2018 : The 8th PULINET National Conference

เผยแพร่เมื่อ 10-01-2018 ผู้เข้าชม 56

ภาพที่ 1. Pulinet 2018 : The 8th PULINET National Conference

ภาพที่ 2. Pulinet 2018 : The 8th PULINET National Conference

ภาพที่ 3. Pulinet 2018 : The 8th PULINET National Conference

ภาพที่ 4. Pulinet 2018 : The 8th PULINET National Conference


เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 08-01-2018 ผู้เข้าชม 30

ภาพที่ 1. เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 2. เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 3. เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 4. เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ในงานศิลป์ในสวน ครั้งที่ 11 ปีที่ 4

เผยแพร่เมื่อ 25-12-2017 ผู้เข้าชม 42

ภาพที่ 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ในงานศิลป์ในสวน ครั้งที่ 11 ปีที่ 4

ภาพที่ 2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ในงานศิลป์ในสวน ครั้งที่ 11 ปีที่ 4

ภาพที่ 3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ในงานศิลป์ในสวน ครั้งที่ 11 ปีที่ 4

ภาพที่ 4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ในงานศิลป์ในสวน ครั้งที่ 11 ปีที่ 4


การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ 22-12-2017 ผู้เข้าชม 21

ภาพที่ 1. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4

ภาพที่ 2. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4

ภาพที่ 3. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4

ภาพที่ 4. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4


การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ 20-12-2017 ผู้เข้าชม 28

ภาพที่ 1. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการออนไลน์

ภาพที่ 2. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการออนไลน์

ภาพที่ 3. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการออนไลน์

ภาพที่ 4. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการออนไลน์


บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเดินทางศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 14-11-2017 ผู้เข้าชม 51

ภาพที่ 1. บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเดินทางศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

ภาพที่ 2. บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเดินทางศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

ภาพที่ 3. บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเดินทางศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

ภาพที่ 4. บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเดินทางศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560


ผู้โชคดีกิจกรรม "ห้องสมุดยุค Thailand 4.0 ในแบบของคุณเป็นอย่างไร"

เผยแพร่เมื่อ 06-10-2017 ผู้เข้าชม 49

ภาพที่ 1. ผู้โชคดีกิจกรรม

ภาพที่ 2. ผู้โชคดีกิจกรรม

ภาพที่ 3. ผู้โชคดีกิจกรรม

ภาพที่ 4. ผู้โชคดีกิจกรรม


แนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ 19-09-2017 ผู้เข้าชม 35

ภาพที่ 1.  แนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ภาพที่ 2.  แนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ภาพที่ 3.  แนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ภาพที่ 4.  แนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์