ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 11-11-2017 ผู้เข้าชม 37

ภาพที่ 1. ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2560

ภาพที่ 2. ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2560

ภาพที่ 3. ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2560

ภาพที่ 4. ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2560


การประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้

เผยแพร่เมื่อ 11-10-2017 ผู้เข้าชม 61

ภาพที่ 1. การประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้

ภาพที่ 2. การประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้

ภาพที่ 3. การประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้

ภาพที่ 4. การประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้


iOS 11.0 โฉมใหม่ของระบบปฏิบัติการตระกูล Apple

เผยแพร่เมื่อ 26-09-2017 ผู้เข้าชม 28

ภาพที่ 1. iOS 11.0 โฉมใหม่ของระบบปฏิบัติการตระกูล Apple

ภาพที่ 2. iOS 11.0 โฉมใหม่ของระบบปฏิบัติการตระกูล Apple

ภาพที่ 3. iOS 11.0 โฉมใหม่ของระบบปฏิบัติการตระกูล Apple

ภาพที่ 4. iOS 11.0 โฉมใหม่ของระบบปฏิบัติการตระกูล Apple


วันที่ 24 กันยายน 2560 สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

เผยแพร่เมื่อ 24-09-2017 ผู้เข้าชม 35

ภาพที่ 1. วันที่ 24 กันยายน 2560 สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

ภาพที่ 2. วันที่ 24 กันยายน 2560 สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

ภาพที่ 3. วันที่ 24 กันยายน 2560 สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

ภาพที่ 4. วันที่ 24 กันยายน 2560 สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560


นางสาวณัฐมล อาจกล้า นักกีฬาฟุตซอลหญิง เหรียญทองซีเกมส์“กัวลาลัมเปอร์เกมส์”

เผยแพร่เมื่อ 05-09-2017 ผู้เข้าชม 34

ภาพที่ 1. นางสาวณัฐมล อาจกล้า นักกีฬาฟุตซอลหญิง เหรียญทองซีเกมส์“กัวลาลัมเปอร์เกมส์”

ภาพที่ 2. นางสาวณัฐมล อาจกล้า นักกีฬาฟุตซอลหญิง เหรียญทองซีเกมส์“กัวลาลัมเปอร์เกมส์”

ภาพที่ 3. นางสาวณัฐมล อาจกล้า นักกีฬาฟุตซอลหญิง เหรียญทองซีเกมส์“กัวลาลัมเปอร์เกมส์”

ภาพที่ 4. นางสาวณัฐมล อาจกล้า นักกีฬาฟุตซอลหญิง เหรียญทองซีเกมส์“กัวลาลัมเปอร์เกมส์”