ศิลป์ในสวน ปีที่ 4 ครั้งที่ 12 วันอาทิตย์ 28 มกราคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 02-02-2018 ผู้เข้าชม 26

ภาพที่ 1. ศิลป์ในสวน ปีที่ 4 ครั้งที่ 12 วันอาทิตย์ 28 มกราคม 2561

ภาพที่ 2. ศิลป์ในสวน ปีที่ 4 ครั้งที่ 12 วันอาทิตย์ 28 มกราคม 2561

ภาพที่ 3. ศิลป์ในสวน ปีที่ 4 ครั้งที่ 12 วันอาทิตย์ 28 มกราคม 2561

ภาพที่ 4. ศิลป์ในสวน ปีที่ 4 ครั้งที่ 12 วันอาทิตย์ 28 มกราคม 2561


ราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ 30-01-2018 ผู้เข้าชม 23

ภาพที่ 1. ราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ภาพที่ 2. ราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ภาพที่ 3. ราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ภาพที่ 4. ราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น


กิจกรรมการประกวดการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี หัวข้อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

เผยแพร่เมื่อ 29-01-2018 ผู้เข้าชม 19

ภาพที่ 1. กิจกรรมการประกวดการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี หัวข้อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

ภาพที่ 2. กิจกรรมการประกวดการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี หัวข้อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

ภาพที่ 3. กิจกรรมการประกวดการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี หัวข้อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

ภาพที่ 4. กิจกรรมการประกวดการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี หัวข้อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง


สวัสดีปีใหม่ : Happy New Year 2018

เผยแพร่เมื่อ 29-12-2017 ผู้เข้าชม 59

ภาพที่ 1. สวัสดีปีใหม่ : Happy New Year 2018

ภาพที่ 2. สวัสดีปีใหม่ : Happy New Year 2018

ภาพที่ 3. สวัสดีปีใหม่ : Happy New Year 2018

ภาพที่ 4. สวัสดีปีใหม่ : Happy New Year 2018


การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 17 ธันวาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 17-12-2017 ผู้เข้าชม 14

ภาพที่ 1. การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 17 ธันวาคม 2560

ภาพที่ 2. การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 17 ธันวาคม 2560

ภาพที่ 3. การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 17 ธันวาคม 2560

ภาพที่ 4. การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 17 ธันวาคม 2560


27-28 พฤศจิกายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Configuration and Troubleshooting On Cisco

เผยแพร่เมื่อ 28-11-2017 ผู้เข้าชม 13

ภาพที่ 1. 27-28 พฤศจิกายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Configuration and Troubleshooting On Cisco

ภาพที่ 2. 27-28 พฤศจิกายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Configuration and Troubleshooting On Cisco

ภาพที่ 3. 27-28 พฤศจิกายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Configuration and Troubleshooting On Cisco

ภาพที่ 4. 27-28 พฤศจิกายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Configuration and Troubleshooting On Cisco


วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครบรอบ 44 ปี

เผยแพร่เมื่อ 29-09-2017 ผู้เข้าชม 30

ภาพที่ 1. วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครบรอบ 44 ปี

ภาพที่ 2. วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครบรอบ 44 ปี

ภาพที่ 3. วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครบรอบ 44 ปี

ภาพที่ 4. วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครบรอบ 44 ปี


ศึกษาดูงานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่และละลายพฤติกรรม 23-25 มีนาคม 2558

เผยแพร่เมื่อ 23-03-2015 ผู้เข้าชม 52

ภาพที่ 1. ศึกษาดูงานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่และละลายพฤติกรรม 23-25 มีนาคม 2558

ภาพที่ 2. ศึกษาดูงานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่และละลายพฤติกรรม 23-25 มีนาคม 2558

ภาพที่ 3. ศึกษาดูงานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่และละลายพฤติกรรม 23-25 มีนาคม 2558

ภาพที่ 4. ศึกษาดูงานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่และละลายพฤติกรรม 23-25 มีนาคม 2558