ห้อง STUDIO สำหรับการผลิตสื่อ

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้ชม 21

Tags : Pulinet 2018 : The 8th PULINET National Conference กิจกรรมส่งภาพถ่าย ในหัวข้อ BOOKS JOURNEY การเดินทางของหนังสือ ดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 29 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2561