ห้อง STUDIO สำหรับการผลิตสื่อ

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้เข้าชม 10

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2560 บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ (อาคาร AV) วันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมสัมมนาในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 28-31 สิงหาคม 2560