อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ภาษา)

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้เข้าชม 31

Tags : มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ (อาคาร AV) ผู้ที่ได้รับรางวัล บอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ การจัดเก็บเอกสารเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงแพชร นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี