Zone อาหารและเครื่องดื่ม

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้เข้าชม 9

Tags : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเขียนแชร์ ห้องสมุดยุค Thailand 4.0 ในแบบของคุณเป็นอย่างไร ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม เล่าความประทับใจแรกในการอ่านหนังสือกับแม่ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 1 และ 2