สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้เข้าชม 22

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 5 -9 กุมภาพันธ์ 2561 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 14-18 สิงหาคม 2560