สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้เข้าชม 26

Tags : บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปราชการศึกษาดูงานและร่วมอบรมฯ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 1 และ 2 24 ก.ย. 60 สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขนาดรูปภาพ Social Media บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ (อาคาร AV)