อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้เข้าชม 15

Tags : โครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 7 บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ (อาคาร AV) แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ขออภัยในความไม่สะดวก : ปิดปรับปรุงลิฟท์บริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 14-18 สิงหาคม 2560