อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้เข้าชม 10

Tags : ยินดีต้อนรับนักศึกษาจีนใหม่ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดให้บริการ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2560