สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการห้องเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ 01-07-2017 ผู้เข้าชม 64

Tags : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เรื่อง ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งการให้บริการตรวจสอบบทคัดย่อและงานวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 23-27 ตุลาคม 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560