สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการห้องเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ 01-07-2017 ผู้เข้าชม 51

Tags : ผู้ที่ได้รับรางวัล บอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2560 พื้นที่แห่งการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กำแพงเพชร 19 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง STUDIO สำหรับการผลิตสื่อ 17-21 ก.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการห้องเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2560 "วันแม่แห่งชาติ"