สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการห้องเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ 01-07-2017 ผู้เข้าชม 75

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับผู้โชคดีกิจกรรมในหัวข้อ เขียนด้วยมือ สื่อถึงใจ ให้แม่อ่าน ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ห้องสมุดยุค Thailand 4.0 ในแบบของคุณเป็นอย่างไร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2560 แผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ SAR สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ