อบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 30-03-2018 ผู้ชม 36

Tags : พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประจำปีการศึกษา 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 12 -16 มีนาคม 2561 บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร ประวัติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR)