12-16 มีนาคม 2561 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 20-03-2018 ผู้ชม 28

Tags : อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 กันยายน 2560 ศิลป์ในสวนปีที่ 4 ครั้งที่ 12 วันอาทิตย์ 28 มกราคม 2561 แนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง iOS 11.0 โฉมใหม่ของระบบปฏิบัติการตระกูล Apple