เผยแพร่เมื่อ 25-02-2018 ผู้เข้าชม 0

Tags : ทำเนียบผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 กันยายน 2560 การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ กิจกรรม แชะ แชร์ ขออภัยในความไม่สะดวก : ปิดปรับปรุงลิฟท์บริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ