22-26 ม.ค. 2561 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 30-01-2018 ผู้เข้าชม 24

Tags : อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กันยายน 2560 กิจกรรมการนวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ Zone อาหารและเครื่องดื่ม แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 24-31 กรกฎาคม 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560