กิจกรรมการประกวดการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี หัวข้อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

เผยแพร่เมื่อ 29-01-2018 ผู้ชม 30

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 11-15 กันยายน 2560 อบรม TOEIC รอบ 2 วันที่ 3-17 กรกฏาคม 2560 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560 สพท. เชิญชวนประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561