ศิลป์ในสวน ปีที่ 4 ครั้งที่ 12 วันอาทิตย์ 28 มกราคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 02-02-2018 ผู้ชม 35

Tags : ทำเนียบผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เรื่อง กิจกรรม ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 22 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ