8-12 ม.ค. 2561 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 15-01-2018 ผู้เข้าชม 21

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมิน ข้อกำหนดมาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) วันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 23-27 ตุลาคม 2560