สวัสดีปีใหม่ : Happy New Year 2018

เผยแพร่เมื่อ 29-12-2017 ผู้เข้าชม 60

Tags : คำอวยพรปีใหม่ พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า และบุหรี่ สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมิน ข้อกำหนดมาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 7 กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ