งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

เผยแพร่เมื่อ 12-12-2017 ผู้เข้าชม 29

Tags : แผนที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กันยายน 2560 คู่มือ การใช้งานฐานข้อมูล แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 23-27 ตุลาคม 2560 กิจกรรมการนวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ