บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเดินทางศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 14-11-2017 ผู้เข้าชม 41

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดให้บริการ วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 โปรแกรม แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 28-31 สิงหาคม 2560 บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงแพชร นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี