บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเดินทางศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 14-11-2017 ผู้ชม 54

Tags : ศูนย์คอมพิวเตอร์ การตรวจประเมินมาตราฐาน ISO 9001 : 2015 ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 บริการจองห้อง เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-8 กันยายน 2560