23-27 ต.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 31-10-2017 ผู้เข้าชม 49

Tags : อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 กันยายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 กิจกรรมสัมมนาในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2560 กิจกรรมส่งภาพถ่าย ในหัวข้อ BOOKS JOURNEY การเดินทางของหนังสือ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2560