16-20 ต.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 24-10-2017 ผู้ชม 51

Tags : แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมการนวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดให้บริการ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560