16-20 ต.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 24-10-2017 ผู้เข้าชม 20

Tags : ข้อมูลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 21 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมประกวดภาพถ่ายมารยาทการใช้ห้องสมุด