16-20 ต.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 24-10-2017 ผู้เข้าชม 37

Tags : อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 กันยายน 2560 โปรแกรม ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560