การประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้

เผยแพร่เมื่อ 11-10-2017 ผู้เข้าชม 47

Tags : 20 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล สกอ. บอกรับ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 14-18 สิงหาคม 2560 ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ (IRG) กิจกรรมการนวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ