การประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้

เผยแพร่เมื่อ 11-10-2017 ผู้เข้าชม 68

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22-26 มกราคม 2561 สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการตรวจสอบทรัพยากร (หนังสือ) ค้างส่งออนไลน์ นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น แนะนำการสืบค้นสารสนเทศและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กันยายน 2560