2-6 ต.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 09-10-2017 ผู้เข้าชม 24

Tags : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เรื่อง ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดให้บริการ วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมประกวดภาพถ่ายมารยาทการใช้ห้องสมุด