18-22 ก.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้เข้าชม 16

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 10 อันดับสาขาปริญญาตรี ที่นายจ้างต้องการมากที่สุดในปี 2017 โดย NAC การจัดเก็บเอกสารเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 25-29 กันยายน 2560 ศูนย์ภาษา