อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ 15-09-2017 ผู้เข้าชม 10

Tags : บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ (อาคาร AV) 100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2560 หลักเกณฑ์และรูปแบบการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารต่างๆ พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประจำปีการศึกษา 2560