อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 กันยายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 13-09-2017 ผู้เข้าชม 28

Tags : บริการจองห้อง เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2560 กิจกรรม ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2560