อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ 11-09-2017 ผู้เข้าชม 24

Tags : พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สำนักวิทยบริการฯ ปิดให้บริการ บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ (อาคาร AV) แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560