กิจกรรม แนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ 08-09-2017 ผู้เข้าชม 17

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-8 กันยายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรม ในหัวข้อเรื่อง ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 30 มิถุนายน 2560