กิจกรรม แนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ 08-09-2017 ผู้ชม 29

Tags : การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ ในปีการศึกษา 2561 อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ทำเนียบผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร Zone อาหารและเครื่องดื่ม