แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 07-09-2017 ผู้ชม 40

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีกิจกรรม ในหัวข้อ เล่าความประทับใจแรกในการอ่านหนังสือกับแม่ บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) แผนบริหารความเสี่ยง แนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์