28-31 ส.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 04-09-2017 ผู้เข้าชม 37

Tags : ศิลป์ในสวนปีที่ 4 ครั้งที่ 12 วันอาทิตย์ 28 มกราคม 2561 สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่น ในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 23-27 ตุลาคม 2560 จดหมายข่าวใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ