21-25 ส.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 31-08-2017 ผู้เข้าชม 21

Tags : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ห้อง STUDIO สำหรับการผลิตสื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัล บอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 7 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2560