21-25 ส.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 31-08-2017 ผู้เข้าชม 26

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม เล่าความประทับใจแรกในการอ่านหนังสือกับแม่ สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมิน ข้อกำหนดมาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 กิจกรรมการนวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 กันยายน 2560