14-18 ส.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 23-08-2017 ผู้เข้าชม 26

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 25-29 กันยายน 2560 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดให้บริการ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ