14-18 ส.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 23-08-2017 ผู้เข้าชม 33

Tags : วันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เกณฑ์การประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 อบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 17 ธันวาคม 2560 ศูนย์ภาษา