7-11 ส.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2017 ผู้เข้าชม 13

Tags : บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปราชการศึกษาดูงานและร่วมอบรมฯ Big Cleaning Day แผนบริหารความเสี่ยง ฐานข้อมูล สกอ. บอกรับ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร พื้นที่แห่งการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กำแพงเพชร