7-11 ส.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2017 ผู้เข้าชม 18

Tags : อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 กันยายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560 แผนที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 กันยายน 2560 กิจกรรม ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด