1-4 ส.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 07-08-2017 ผู้เข้าชม 17

Tags : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมการพัฒนางานวิจัยแบบ R2R เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการวิจัยของบุคลากร วันที่ 25 มิถุนายน 2560 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เรื่อง อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 กันยายน 2560