24-31 ก.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 02-08-2017 ผู้ชม 31

Tags : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปราชการศึกษาดูงานและร่วมอบรมฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจีนใหม่ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Zone อาหารและเครื่องดื่ม แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 5 -9 กุมภาพันธ์ 2561