เผยแพร่เมื่อ 22-05-2018 ผู้ชม 0

Tags : โครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 5 -9 กุมภาพันธ์ 2561