10-14 ก.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 19-07-2017 ผู้เข้าชม 24

Tags : การประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 11-15 ธันวาคม 2560 ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ (IRG) 13 ฐานข้อมูลใหม่!! 2018 สาขาวิชาวิชาต่างๆ พร้อมเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2560