เผยแพร่เมื่อ 20-11-2017 ผู้เข้าชม 0

Tags : พื้นที่แห่งการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กำแพงเพชร การประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ (IRG) ผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรม ในหัวข้อเรื่อง ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด