เผยแพร่เมื่อ 26-07-2017 ผู้เข้าชม 0

Tags : กิจกรรม ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด ห้อง STUDIO สำหรับการผลิตสื่อ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2560 แผนบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมอ่านลุ้นโชค 10 สิงหาคม 2558 17 กรกฏาคม 2558 KM การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ อบรมการพัฒนางานวิจัยแบบ R2R เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการวิจัยของบุคลากร 12 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่