ผู้ที่ได้รับรางวัลใน "กิจกรรมบอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ"

เผยแพร่เมื่อ 13-07-2017 ผู้เข้าชม 54

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 18-22 กันยายน 2560 กิจกรรมสัมมนาในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2560 อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 29 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 17 ธันวาคม 2560