ผู้ที่ได้รับรางวัลใน "กิจกรรมบอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ"

เผยแพร่เมื่อ 13-07-2017 ผู้เข้าชม 8

Tags : คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 พื้นที่แห่งการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กำแพงเพชร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ฐานข้อมูล สกอ. บอกรับ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร กิจกรรมแนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty / อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สวัสดีปีใหม่ 2015 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 กรกฏาคม 2558 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม (QCC) 20 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมยอดนักอ่าน เดือนเมษายน 2558