กิจกรรมสัมมนาวิชาการสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติส่วนภูมมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 12-07-2017 ผู้เข้าชม 3

Tags : ผู้ที่ได้รับรางวัล บอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ หลักเกณฑ์และรูปแบบการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารต่างๆ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ครั้งที่ 2 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2557 17 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ 10-14 ก.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่ กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 21 มิถุนายน 2560