กิจกรรมสัมมนาวิชาการสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติส่วนภูมมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 12-07-2017 ผู้เข้าชม 14

Tags : กิจกรรมประกวดการออกแบบสัญลักษณ์รักการอ่านของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ แผนบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงแพชร