กิจกรรมสัมมนาวิชาการสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติส่วนภูมมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 12-07-2017 ผู้เข้าชม 41

Tags : โครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 7 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) ศูนย์ภาษา แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560