ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2560 "วันแม่แห่งชาติ"

เผยแพร่เมื่อ 07-07-2017 ผู้เข้าชม 28

Tags : แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 22 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) กิจกรรมประกวดภาพถ่ายมารยาทการใช้ห้องสมุด