ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2560 "วันแม่แห่งชาติ"

เผยแพร่เมื่อ 07-07-2017 ผู้เข้าชม 8

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 การใช้บริการอิเทอร์เน็ต และอีเมล์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560 กิจกรรม ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 18-19 กุมภาพันธ์ 2558 20 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัท Open Serb กิจกรรมเชิดชู ครู มาลัย ชูพินิจ ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยชาติลาว