กิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิก 30 นาที ทุกวันพุธ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

เผยแพร่เมื่อ 05-07-2017 ผู้เข้าชม 9

Tags : กิจกรรมสัมมนาในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2560 แผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ครั้งที่ 2 ให้กับบุคลากร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560 พื้นที่แห่งการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กำแพงเพชร นักสืบสมองใส เดือนกันยายน 2558 กิจกรรมยอดนักอ่าน เดือนเมษายน 2558 ผู้ที่ได้รับรางวัลใน "กิจกรรมบอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ" อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ภาษา) 7 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่