การตรวจประเมินมาตราฐาน ISO 9001 : 2015 วันที่ 3 กรกฏาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 04-07-2017 ผู้เข้าชม 23

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2560 SAR สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง STUDIO สำหรับการผลิตสื่อ บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการห้องเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ภาษา) การตรวจประเมินมาตราฐาน ISO 9001 : 2015 วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 กิจกรรมอ่านลุ้นโชค 10 สิงหาคม 2558 9 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่