การตรวจประเมินมาตราฐาน ISO 9001 : 2015 วันที่ 3 กรกฏาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 04-07-2017 ผู้เข้าชม 39

Tags : ห้อง STUDIO สำหรับการผลิตสื่อ รายงานประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Zone อาหารและเครื่องดื่ม ผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรม ในหัวข้อเรื่อง ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด การประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.