กิจกรรมแนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty / อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ 30-06-2017 ผู้เข้าชม 52

Tags : สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการตรวจสอบทรัพยากร (หนังสือ) ค้างส่งออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และ Academic Search Ultimate จำนวนทรัพยากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2560