กิจกรรมแนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty / อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ 30-06-2017 ผู้เข้าชม 43

Tags : กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการและแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ห้อง STUDIO สำหรับการผลิตสื่อ ภาพกิจกรรม เต้นแอโรบิก 30 นาที ทุกวันพุธ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 เกณฑ์การประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ