กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 30-06-2017 ผู้เข้าชม 16

Tags : 19 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ครั้งที่ 2 ให้กับบุคลากร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2560 ติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงแพชร แผนบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ครั้งที่ 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) การจัดเก็บเอกสารเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2560 "วันแม่แห่งชาติ" อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ภาษา)