กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 26 มิถุนายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 26-06-2017 ผู้เข้าชม 38

Tags : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เรื่อง คู่มือปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ (อาคาร AV) กิจกรรม แชะ แชร์ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 14-18 สิงหาคม 2560