26 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 26-06-2017 ผู้เข้าชม 27

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 28-31 สิงหาคม 2560 อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560 กิจกรรมประกวดการออกแบบโปสเตอร์แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ