อบรมการพัฒนางานวิจัยแบบ R2R เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการวิจัยของบุคลากร

เผยแพร่เมื่อ 25-06-2017 ผู้ชม 41

Tags : อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ แรงจูงใจการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง แผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม ข้อมูลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนบรรณานุกรม